Drie burgerwoningen, Oude Leeuwenrui Antwerpen

Hoewel de drie panden er heden volledig verschillend uitzien, hebben deze in de originele 16de-eeuwse bouwperiode wel één groot perceel gevormd. Deze uitzonderlijke omvang doet een zeer rijke eigenaar vermoeden en de functie van het grote volume bleek van de 17de eeuw tot ca. 1800 ‘eene huysinge ende ververije’ te zijn, genaamd de Blauwen Leeuw. Plaatmateriaal uit de 18de-eeuwse encyclopedie van Diderot en d’Alembert laat zien hoe het er in dergelijke ververij aan toeging.

In de loop van de 19de eeuw verdween de ververij na verandering van eigenaar en werd het grote gebouw verbouwd tot drie kleinere, met elk een aparte eigenaar. Nr. 28 en nr. 26 werden vervolgens respectievelijk in de 19de en 20ste eeuw afgebroken en opnieuw heropgebouwd, waardoor er van de originele 16de-eeuwse elementen niets meer over bleef. Het hoekgebouw nr. 24 was op het moment van het onderzoek het best bewaard gebleven. Hier waren nog originele 16de-eeuwse structuren, zoals een eiken zolderkap, en bouwsporen aanwezig. In de loop van de 19de eeuw kreeg dit gebouw een make-over in neoclassicistische stijl, waarbij de trapgevel verdween, de ramen vervangen werden en de gevels bepleisterd werden.