Burgerwoning, Baron Joostensstraat Antwerpen

Het pand in de Baron Joostensstraat werd in een eclectische belle-epoque stijl opgetrokken. De meeste vaste interieurelementen, zoals schouwmantels en binnendeuren waren reeds verdwenen bij voorgaande verbouwingswerken. Verder was het gebouw in zeer slechte staat, doordat alle dakkoepels ingestort waren, en water zo vrij spel binnen kreeg. Hierdoor zijn sommige vloeren zelfs ingevallen. Ook is er doorheen het hele huis een zeer zware zwamaantasting, dit is vooral merkbaar op de gelijkvloerse verdieping, waarbij de vloeren van het achterhuisje volledig ingestort zijn.

Het gebouw is op zich niet zo waardevol om beschermd te zijn, maar de gevel maakt deel uit van een beschermd stadszicht. Het gaat hierbij om de zone waarbij de Plantin-Moretuslei kruist met de spoorlijn. In dit gedeelte van de straat bevindt zich een uitzonderlijk gebouwensemble in verschillende eclectische, art-nouveau en art-deco stijlen die nog gaaf bewaard gebleven zijn. Het pand in de Baron Joostensstraat behoort niet tot deze impressionante gevelrijen, maar is mee beschermd omdat deze gevel het stadsbeeld ondersteunt.