Burgerwoning met oude kern, Apostelstraat Antwerpen

Voor het pand in de Apostelstraat werd via oude eigendomsoverdrachten en stadsplattegronden een idee van de 16de-eeuwse bebouwing bekomen. We vonden een beschrijving uit 1563: “drye huijsen met hove, ganghe utcomende int kipdorp (…) gestaen ende geleghen neffens een in d’Appostelstrate“; en op de kaart van Vergilius Bononiensis (1565) zien we ook een zeer breed gebouw met drie deuropeningen. De “drye huijsen” bleken overeen te komen met een vandaag ééngemaakt gebouw en het belendende pand; en ze heetten het Reepken, Swerten Pot en Vrede. Verdere hypotheses konden gevormd worden door bouwsporen in situ, waarbij nog sporen van het oorspronkelijke zadeldak van zowel het gebouw naast, als een bijgebouwtje achter het pand werden terugvonden. Hierdoor kon zowel de hoogte als de diepte van het oorspronkelijke volume afgeleid worden.

Wanneer het onderzoek aangevat werd, was het merendeel van de interieurelementen al gesloopt. Enkel een paar 19e-eeuwse sierplafonds hadden de verbouwing overleefd. Bij de herinrichtiing tot appartementen verdwenen echter ook deze laatste historische afwerkingslagen.