Burgerwoning met oude kern, Lange Nieuwstraat Antwerpen

Het huisje in de Lange Nieuwstraat is een typisch voorbeeld van een pand met oude kern. De archiefstukken van dit huis gaan terug tot 1561, waar vermelding gemaakt wordt van “een huijs met hofkene”, maar mogelijk kan de ouderdom van het gebouwtje nog tot 1375 teruggeleid worden aangezien tijdens deze periode de straat aangelegd werd tijdens de 4de stadsuitbreiding van Antwerpen. Hoe het huisje er oorspronkelijk uitgezien heeft is onduidelijk, maar vast staat dat het tijdens de 19e eeuw zwaar verbouwd werd, waarbij o.a. de trapgevel met zadeldak vervangen werd door een lijstgevel met schilddak.

Verdere verbouwingen in de loop van de 20e eeuw zorgden ervoor dat het historische karakter van de woning nog verder verschraalde, tot heden enkel nog de kelder, buitenmuren en houten roosteringen met moerbalken overblijven van het middeleeuwse volume. Momenteel is de woning ingedeeld in verschillende appartementen. Met oog op het renoveren en herindelen van de woning diende Archivaria, deels met destructief onderzoek, na te gaan welke erfgoedwaarden en originele elementen het gebouw nog bezit.