Neoclassicistische burgerwoning in de Sint-Paulusstraat 20, Antwerpen

Woning nummer 20 in de Sint-Paulusstraat maakt deel uit van een neoclassicistische eenheidsbebouwing in de Sint-Paulusstraat te Antwerpen. Deze straat werd pas in 1852-1855 nieuw getrokken doorheen de tuinen van het achterliggende Sint-Paulusklooster. De plannen om deze straat op te richten kwamen er reeds in 1803 nadat het klooster was opgeheven in de nasleep van de Franse Revolutie. De twaalf woningen werden als vastgoedproject opgetrokken in 1854 in opdracht van de kerkfabriek om extra opbrengst uit de huurgelden te kunnen halen. De symmetrisch opgestelde woningen staan telkens per zes gegroepeerd en worden gespiegeld door een monumentaal centraal poortgebouw dat naar een achterliggend binnenpleintje leidt. Hier zijn het koor van de Sint-Pauluskerk en de in 1968 uitgebrande middeleeuwse kloostervleugels te bewonderen.