Sint-Laurentiuskapel, Helen

In samenwerking met Steenmeijer architecten werd een beheersplan opgemaakt voor de Sint-Laurentiuskapel te Helen.

De Sint-Laurentiuskapel is een 16e-eeuwse kapel met kerkhof die in de loop van de 18e eeuw uitgebreid werd met een schip en sacristie. Door de eeuwenlange talrijke veldslagen in deze buurt en zijn excentrische ligging heeft het gehucht nooit de kans gehad om zich verder te ontwikkelen, waardoor de kapel heden nog steeds vrij afgezonderd staat.

De kapel werd enkele jaren geleden herbestemd als ‘vredeskerkje’, gezien het zeer wrede oorlogsverleden van het gehucht. Op 10 augustus 1914 werden namelijk zeven inwoners van Helen-Bos door doortrekkende Duitse troepen afgeslacht. In memoires is hierover terug te vinden “De twee gebroeders Neyskens en Armand Ponsaerts, deze laatste 16 jaar oud, werden aaneengebonden, in een gracht geworpen langs den steenweg, met lansen doorkerfd en doodgestoken”. Hiervoor werd een herdenkingsmonument op het kerkhof opgericht, waarnaast een geschonken Duitse minenwerfer opgesteld staat.