Burgerwoning met oude kern, Korte Schipperskapelstraat Antwerpen

Het huisje in de Korte Schipperskapelstraat heeft een zeer oude kern die teruggaat tot het midden van de 16e eeuw. In de loop van de 20e eeuw werd de gevel echter onherkenbaar verbouwd en werden er kamers voor prostitutie ingericht. Door leegstand kwam het huisje uiteindelijk in zwaar verval.

Vooral op de zolders was de bouwfysische toestand schrijnend. Door lekken in het dak waren heel wat 16e-eeuwse balken van de dakstructuur rot, waarvan er zelfs al enkele waren doorgezakt. Hierdoor kwam de stabiliteit van de hele dakstructuur in het gedrang. Doorheen het hele gebouw kon zich door de hoge vochtigheidsgraad ook een zware zwamaantasting ontwikkelen. Houtzwammen kunnen rampzalige gevolgen hebben voor erfgoed. Bij een zwambehandeling dient ook al het aangetaste hout verwijderd te worden, waarbij heel wat historisch materiaal verloren gaat.