Burgerwoning met oude kern, Schrijnwerkersstraat Antwerpen

De Schrijnwerkersstraat dateert van het einde van de 16de eeuw. De naam is ontleend aan de ambachtskamer van de schrijnwerkers die hier van 1497 tot 1735 stond. Leden van een ambacht vestigden zich vaak in de buurt van hun ambachtskamer, omdat zich hier de organisatie van het ambacht bevond. Bewonersonderzoek van het pand nr. 10 kon dit verhaal bevestigen. Gedurende anderhalve eeuw bleken er schrijnwerkers gewoond te hebben, die van vader op zoon niet alleen hun kennis over de ambacht doorgaven, maar ook hun woning. Oorspronkelijk bestond het huidige gebouw uit 2 panden, met links het huis ‘de Pellicaen’ en rechts het huis ‘de Drije Sloten’. Het huidige volume van het gebouw kwam er pas na de generaties schrijnwerkers, in 1710, waarna de vermelding “tegenwoordelijke (…) eene wooninge” opduikt in de archieven. Gepaard met deze eenmaking zal het gebouw opgehoogd geweest zijn tot de huidige toestand.

Na de schrijnwerkersfamilies zien we in de 19de eeuw verschillende handelszaken opduiken in de straat. Op kaarten worden de huizen benoemd als “boutiques” en in bouwaanvragen zien we de vraag voor een houten winkelpui in de gevel opduiken.