Archivaria is een bouwhistorisch onderzoeksbureau, opgericht door architect Carlo De Caluwé en historica Karolien Janssens.

Samen studeerden we Monumenten- en Landschapszorg (vandaag Erfgoedstudies) aan de Universiteit Antwerpen. Na het afronden van onze studies in 2016 besloten we om samen dit onderzoeksbureau op te richten. Een bedrijf waarin onze voorliefde voor erfgoed voorop staat en onze verschillende opleidingen, kennis en ervaring perfect gecombineerd worden.

Archivaria heeft onderzoekservaring in verschillende gebouwtypologieën. We hebben zowel ervaring in onderzoek naar meer recente gebouwen daterend uit de 19de of 20ste eeuw, als gebouwen met historische kern die teruggaat tot in de middeleeuwen.

Archivaria helpt je bij:
- CHE-rapporten
- beheersplannen
- erfgoednota's
- bouwhistorische studies
- inventarisaties
- slooprapporten
- restauratie- en renovatieadvies

Lees verder over wat deze studies precies inhouden op onze pagina Diensten, of bekijk alvast enkele van onze afgeronde onderzoeken onder Projecten. Contacteren kan je ons via Contact.

Archivaria staat op de officiële lijst van bouwhistorici van de dienst Monumentenzorg van Antwerpen.

Carlo De Caluwé

Carlo studeerde in 2014 af in de International Master of Architecture aan de KU Leuven. Daarop aansluitend vatte hij de opleiding Monumenten- en Landschapszorg aan. Zijn thesisonderzoek over ruïneus erfgoed, met als casus het kasteel van Lede, werd in april 2018 gepubliceerd in boekvorm, in samenwerking met de Heemkundige Kring van Lede.

Binnen Archivaria staat Carlo vooral in voor het onderzoek in situ en begeleiden van opdrachtgevers bij ontwerpen en restauraties.

Karolien Janssens

In 2014 behaalde Karolien haar masterdiploma in de Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, waarna ze startte aan de opleiding Monumenten- en Landschapszorg. Haar eindwerk, “De geschiedenis en typologie van de Bruynzeelwoningen in Suriname”, werd door uitgeverij LM Publishers in september 2019 in boekvorm gepubliceerd.

Binnen Archivaria staat Karolien hoofdzakelijk in voor het archief- en literatuuronderzoek. Dankzij haar vooropleiding is ze ervaren in de paleografie (het ontcijferen van middeleeuwse teksten), wat een zeer belangrijke vereiste is in het onderzoek naar gebouwen met een middeleeuwse kern.