Campus Mutsaard Antwerpen

In functie van het beheersplan voor Campus Mutsaard, dat opgemaakt werd door Architectenbureau Maarten Dobbelaere, maakten wij de historische nota.

De geschiedenis van Campus Mutsaard gaat terug tot de 15de eeuw, toen er op de site een klooster voor de minderbroeders werd opgericht. Doorheen de eeuwen breidde het klooster uit met meerdere gebouwen, waaronder bijvoorbeeld gastenkamers en een infirmerie. Het uiteindelijke resultaat hiervan wordt weergegeven op de kaart van Sanderus uit 1663. Het klooster zou blijven bestaan tot het einde van de 18de eeuw, wanneer met de komst van Napoleon Bonaparte het Minderbroedersklooster werd opgeheven. In de plaats werd de site onderverdeeld tussen de Academie voor Schone Kunsten en het Bureel van Weldadigheid. Beide instanties lieten verschillende verbouwings- en nieuwbouwwerken uitvoeren door verscheidene architecten. Denk hierbij aan Bourla, Dens, Durlet, Royers, enzovoort. Zeer geleidelijk aan slaagde de Academie er uiteindelijk in om het volledige terrein te verwerven, zoals we het vandaag kennen.