Voetbalstadion Berchem Sport

Tijdens de hoogdagen van voetbalploeg Berchem Sport werd in de jaren 1920 op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor een nieuw en groter stadion. De keuze viel op een open terrein in het zich in sneltempo ontwikkelende Berchem. Te midden van akkers en weiden voorzag werd een imposant art-deco ontwerp voorzien dat in 1929 opgeleverd werd. Het stadion bevatte een inkompartij met loketten; een overdekte hoofdtribune met zitplaatsen met daaronder de spelersruimten, een conciërgewoning en horeca; twee halfronde open zijtribunes; en nog een secundaire overdekte tribune met staanplaatsen. Het stadion bleef decennialang quasi ongewijzigd, tot in 1985 het Heizeldrama zich voordeed. Als reactie op deze gebeurtenis werden alle Belgische stadions streng gecontroleerd op veiligheid. Hierdoor vonden in het stadion in 1986 heel wat werkzaamheden plaats die het uitzicht van het oorspronkelijke art-deco ontwerp teniet deden. Zo werden overal ijzeren hekkens geplaatst, werden de originele trappartijen vervangen door nieuwe stalen trappen, werden de tribunes bekleed in staalplaten, … Enkele verdere kleinere banale toevoegingen en gebrek aan onderhoud en herstellingen zorgden ervoor dat het stadion steeds verder aftakelde, en het art-deco ontwerp ondertussen bijna volledig onherkenbaar geworden is.