Duiventoren, Hof Ter Beke Wilrijk

De duiventoren hoorde oorspronkelijke bij het kasteeldomein ‘Hof Ter Beke’ in Wilrijk. Deze werd op het einde van de 19de eeuw opgetrokken door de bekende architect Schadde (architect van o.a. de Handelsbeurs op de Meir). Dit kaderde in de omvorming van het bestaande kasteelpark naar een landschappelijke tuin, waarin dergelijke Romantische folieën als paviljoentjes, bruggetjes en duiventorens frequent voorkwamen. Het duivenmelken was in die tijd enkel voorbehouden voor de adel, en was een symbool van macht en rijkdom. Vandaar ook dat de duiventoren op een goed zichtbare plaats voor buitenstaanders, aan de rand van het domein gebouwd werd.

Doorheen de tijd geraakten de landerijen rond het kasteel echter versnipperd door industrialisatie, waardoor ook het duiventorentje afgesneden werd van het domein. Het Kasteel Hof Ter Beke werd ondertussen reeds gerestaureerd en nu dient ook het duiventorentje een herbestemming te krijgen. Hiervoor werd door de Vlaams Bouwmeester een ontwerpwedstrijd uitgeschreven, waarop Archivaria de opdracht kreeg om een bouwhistorische studie op te maken. Deze studie vormde de basis voor de kandidaat-ontwerpers om een passende herbestemming uit te denken.