Officierswoningen Brialmontomwalling Antwerpen

Aan de Kielsevest in Antwerpen bevinden zich 4 van de laatste militaire woningen die i.f.v. de 19de-eeuwse Brialmontvesting gebouwd werden. De Brialmontvesting was een stadsomwalling met fortengordel, die op vier kilometer van de stad door Brialmont ingepland werd tussen 1859 en 1865. Van Wijnegem tot Hoboken lagen er zo acht versterkte forten, die met elkaar in verbinding stonden via de Krijgsbaan. De forten moesten de stad van op afstand verdedigen en dienden ook als woon- en verblijfplaats van de militairen.

Al snel werd echter duidelijk dat de nieuwe vestingsgordel een maat voor niets was geweest. Nog voor ze goed en wel voltooid was, bleek het systeem achterhaald door de toegenomen vuurkracht van de artillerie. In 1906 werd bij wet tot de afbraak van de omwalling beslist. Pas in 1964 werd de omwalling uiteindelijk opgeblazen voor de aanleg van de ring.

Bij de sloop van de gehele Brialmontomwalling, werden de verschillende bijhorende gebouwen ook afgebroken. De bebouwing aan de zuidzijde van de Kielsevest bestond oorspronkelijk enkel uit constructies die bij de Brialmontvesting hoorden. Enkel de twee identieke dubbelwoningen, die vermoedelijk als officierswoningen dienst gedaan hebben, zijn nog getuigen van deze militaire bebouwing.