Inventarisatie Sint-Amandsberg: Land Van Waaslaan en Victor Braeckmanlaan

In opdracht van de Dienst Monumentenzorg van de stad Gent en het Agentschap Onroerend Erfgoed werden 62 woningen met erfgoedwaarde in de Land Van Waaslaan en de Victor Braeckmanlaan in Sint-Amandberg onderzocht.

Tussen deze gebouwen zitten voornamelijk burgerwoningen, maar ook enkele villa’s en appartementsgebouwen, en zelfs een voormalig benzinestation. De meeste woningen dateren uit het interbellum, waarbij de overheersende bouwstijl de art deco is, maar ook zijn er mooie voorbeelden in de beaux-artstijl en de neo-stijlen, en ook het modernisme komt terug. Namen om te onthouden zijn onder andere die van architect Henri Vaerwyck-Suys, Edgar Celie en Ernest Snoeck.

Door gebouwen op de vastgestelde inventaris van het Bouwkundig Erfgoed te plaatsen zijn ze nog niet beschermd, maar wordt er wel erkend dat het om een erfgoedobject gaat dat waardevol is. Zij krijgen hierdoor een aantal - minder ingrijpende - rechtsgevolgen, dan bij beschermde monumenten, waaronder de zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden; een informatieplicht bij de eigendomsoverdracht en er kunnen afwijkingen aangevraagd worden op de normen voor energieprestatie en binnenklimaat als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.