Bedevaartcomplex Onze-Lieve-Vrouw van de Ossenweg, Zoutleeuw

In samenwerking met Steenmeijer architecten werd een beheersplan opgemaakt voor het bedevaartcomplex Onze-Lieve-Vrouw van de Ossenweg te Zoutleeuw.

Volgens de legende zou in het begin van de 16e eeuw een Mariabeeldje door ossen uitgeploegd geweest zijn op een stuk land te Zoutleeuw, dichtbij waar de kapel zich nu bevindt. Het beeldje werd opgehangen aan een eikenboom naast de Ossenweg. Daar werd het vereerd door de bewoners, maar al snel kwamen ook pelgrims van verder afgelegen plaatsen. Zeker nadat iemand op wonderbaarlijke wijze genezen was, namen de offergiften meer en meer toe. Dankzij deze giften van de bedevaarders kon in 1536-1538 een kapel gebouwd worden, waarin het Mariabeeldje vereerd kon worden. Deze kapel betreft het huidige koorvolume van het gebouw, dat in een latere periode nog zou uitgebreid worden met een schip en kluizenaarswoning. Het interieur van de kapel werd in de loop van de jaren 1950 grondig gewijzigd, maar gelukkig bleef de zeldzame apostelbank uit 1613 hierbij bewaard.

Aansluitend op de kapel werd in de loop van de 18e eeuw een hoevecomplex opgericht, waarvan heden enkel nog de monumentale schuur overblijft. Aangezien deze de laatste decennia in onbruik geraakt is, verkeert deze heden in zwaar vervallen toestand, het is niet ondenkbaar dat deze binnen korte termijn zou instorten. Momenteel zoeken de kerkfabriek en de gemeente een gepaste herbestemming voor deze schuur zodat deze kan gered worden.