Inventarisatie Gent 2019

In opdracht van de Dienst Monumentenzorg van de stad Gent en het Agentschap Onroerend Erfgoed werden 128 woningen met erfgoedwaarde onderzocht. Dit onderzoek werd gevoerd met als bedoeling de Vlaamse Inventaris voor het Onroerend Erfgoed verder aan te vullen.

Het projectgebied bevond zich grotendeels in de zogenaamde dierentuinwijk aan het Gentse Zuid. Tussen de Sint-Pieterskerk en de voormalige zuidspoorweg werd in 1851 de Gentse dierentuin opgericht, in navolging van het grote succes van de in 1840 geopende Antwerpse dierentuin. Wanneer men in 1905 door de dalende bezoekersaantallen beslist om de dierentuin te sluiten, werden alle dieren openbaar verkocht. Vervolgens werden alle bestaande gebouwen afgebroken en werden nieuwe straten over het vrijgekomen gebied getrokken, waarvan de namen, zoals Tijgerstraat en Olifantstraat, nog herinneren aan de dierentuin.

Het Muinkpark is het enige overblijfsel van de dierentuin, dit betreft het gebied rond de eendenvijver van de zoo dat bewaard bleef. Ook de sinds de jaren 1840 opgerichte Muinkkaai en Hofstraat werden toen verder doorgetrokken tot hun huidige tracé. Op een zeer korte tijd werden alle nieuwe straten vervolgens volledig bebouwd, wat de verklaring is van het voorkomen van zoveel bebouwing uit dezelfde periode in deze buurt. Waar de meeste straten bestaan uit vrij sobere kleinschalige architectuur, met uitzonderlijk eens een in het oog springend pand, moet hierbij speciale vermelding gaan naar het gedeelte van de Hofstraat ter hoogte van het Muinkpark. Deze straatwand wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van rijkelijk uitgewerkte statige burgerwoningen, met de fraaie Villa Albert op de hoek die het aanknopingspunt vormt.