Inventarisatie Sint-Amandsberg 2019

In opdracht van de Dienst Monumentenzorg van de stad Gent werden 126 woningen met erfgoedwaarde onderzocht. Dit onderzoek met als bedoeling de Vlaamse Inventaris voor het Onroerend Erfgoed verder aan te vullen.

Het projectgebied bevond zich in Sint-Amandsberg ten zuiden van de Dendermondsesteenweg. Hier werd een groot urbanisatieplan uitgevoerd in 1888, waarbij de nieuwe straten genoemd werden naar ambachtelijke en artistieke beroepen, zoals de Aannemersstraat en Beeldhouwersstraat, die nog herinneren aan het volkse karakter van de wijk. Sommige van de straten werden op privé-initiatief getrokken, bijvoorbeeld deze op de gronden van hoofdingenieur G. Wolters, die ook later de Wolterslaan naar hem zou genoemd krijgen. Het enige overblijfsel van de periode vóór 1888 was het kasteel Heirnis met omliggend landgoed in de Aannemersstraat. Dit viel echter in handen van projectontwikkelaars waardoor het in de jaren 1960 plaats moest maken voor een reeks appartementsgebouwen.

De bebouwing in de nieuwe straten voltrok zich pas vooral op het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw, en wordt gekarakteriseerd door sobere kleinschalige burgerhuizen in neoclassicistische stijl. In het oog springende panden zijn vooral de gebouwen opgetrokken met art-nouveau-invloeden en beaux-arts-inslag. Interessant is om te zien hoe een overgang gemaakt wordt van de strak neoclassicistische gevelontwerpen, naar een vrijer art-nouveau-ontwerp. Bij de talrijke overgangsontwerpen zijn elementen uit beide stijlen te zien, zoals bijvoorbeeld een streng geritmeerde neoclassicistische gevelindeling, gedecoreerd met zwierige art-nouveauversieringen.