Voormalig Queens Hotel, Antwerpen

Na de rechttrekking van de Antwerpse Scheldekaaien ter hoogte van de Ernest Van Dijckkaai rond 1880, werd op een van de vrijgekomen nieuwe kavels het Queen’s Hotel opgebouwd. Dit werd oorspronkelijk uitgebaat als het Hotel du Rhin, en werd al snel uitgebreid. Wanneer de eigenaars ook het perceel aan de linkerzijde konden bemachtigen, werden in 1887 op onopvallende wijze drie traveeën naast het hoekpand aangebouwd zodat het gebouw zijn huidige vorm verkreeg. De hotelfunctie bleef tot lang in de 20e eeuw behouden, tot een herbestemming tot kantoorgebouw een verbouwing met zich meebracht waarbij het volledige gebouw op de gevels na werd gesloopt en vervangen door nieuwbouw, waarbij ook de ramen in de gevels vervangen werden door storende aluminiumprofielen. Desondanks werd het gebouw door de hoge architecturale waarde van de gevelpartijen en beeldbepalende locatie op de kaaien later toch beschermd als monument. Heden wenst men het historische uitzicht van de waardevolle gevels te herstellen, waarbij het vervangen van het aluminium schrijnwerk vooropstaat. Om een reconstructie te kunnen maken van het verdwenen houten schrijnwerk, voerde Archivaria een historische studie rond deze elementen uit, waarbij zowel archiefonderzoek werd uitgevoerd als een typologische studie van laat-19e-eeuwse ramen.