Architectenwoning J. F. Piscador, Leuven

In de Leuvense Justus Lipsiusstraat bevindt zich een statige rijwoning die ontworpen en bewoond werd door architect Piscador. Deze volgde zijn architectenopleiding aan de Sint-Lucasschool, waarbij hij zich specialiseerde in de neogotiek. Tegen het einde van de 19e eeuw was zijn stage bij de bekende architect Helleputte afgerond, en stond hij bekend voor zijn ontwerpen in neogotische vormentaal, met gewaagde ontwerpkeuzes. Een van zijn belangrijkste verwezenlijkingen is het Leuvense Leo XIII-instituut met opmerkelijke dakafwerking.

De eigen woning van een architect is steeds een interessant gegeven aangezien de ontwerper hier ideeën kan uitwerken waar zijn cliënteel bij hun eigen woning niet voor openstaan, en omdat de woning moet dienen als een visitekaartje. Hetzelfde is het geval bij deze woning. Waar de architect het gebouw een zeer traditionele indeling gegeven heeft, kan het de aandachtige bezoeker opvallen dat er zowel binnen als buiten enkele opmerkelijke elementen ingewerkt zijn. Zo zien we in de representatieve voorgevel een merkwaardige combinatie van een progressieve gestileerde art-nouveaustijl à la Hankar, geuit in bijvoorbeeld het raamschijnwerk, beeldhouwwerk en siersmeedwerk; met conservatieve neogotische elementen zoals de sierankers en bas-reliëfs aan de erker, duidelijk geworteld in Piscadors Sint-Lucasopleiding.

Vanbinnen wordt de bezoeker overspoeld door een veelheid aan verschillende (neo-)stijlen, waarmee de ontwerper wil laten zien dat hij van alle markten thuis is. Naast de gebruikelijke inrichting van inkomhal en salon in neoclassicistische stijl, zien we dat de eetkamer neogotisch ingericht is, in plaats van de gebruikelijke neorenaissancestijl toe te passen. Deze keuze wijst terug op de opleiding van Piscador, waarbij hij de schouwmantel met beeldhouwwerk als eyecatcher uitwerkt. Ook is er in verschillende ruimtes een opvallende kleurrijke tegelvloer aanwezig, duidelijk geïnspireerd op middeleeuwse voorbeelden. Sterker nog, de vloer lijkt bijna een identieke kopie te zijn van de vloer die in het Gentse belfort terug te vinden is. Verder stond Piscador er ook voor bekend dat hij historische recuperatie-elementen in zijn ontwerpen verwerkte. Dit is ook te zien bij zijn trappartij, waarbij hij een fraaie laat-18e-eeuwse classicistische trappaal in de nieuwe trapconstructie inwerkte.