Parklaan te Gent

Het gebied van de huidige Parklaan bevond zich oorspronkelijk net buiten de oude stadsomwalling van de stad Gent, ter hoogte van de versterkte citadel. Deze stadsomwalling werd vanaf de jaren 1860 stelselmatige afgebroken, waardoor een grootschalige stadsuitbreiding mogelijk werd. Ook de citadel volgde en werd vervolgens in 1875 omgevormd tot het huidige Citadelpark. Een tiental jaar later werd rond 1889 beslist om het ‘Klein Sint-Pietersstation’ op te richten. Deze inmiddels verdwenen voorloper van het huidige Sint-Pietersstation bevond zich ter hoogte van het huidige Parkplein. Om het Citadelpark rechtstreeks met het nieuwe station te verbinden werd beslist om een rechte straat als verbinding tussen beide op te richten. Aangezien met de trein reizen in die tijd een statussymbool was, en vooral de bourgeoisie van deze manier van reizen gebruik maakte, en het landschappelijk aangelegde Citadelpark de place m’as tu vu bij uitstek was in de stad, werd de Parklaan uitgewerkt als een statige rijkelijk uitgewerkte wandelboulevard om deze bourgeoisie in een passende omgeving van station naar park te kunnen laten flaneren.

Om te kunnen garanderen dat de nieuwe laan de grote allure zou hebben als waarvoor ze aangelegd was, werd door de stad een aantal regels opgelegd bij het bebouwen van de toen nog braakliggende nieuwe percelen. Zo moesten er bijvoorbeeld balkonnetjes of uitspringende geveldelen aanwezig zijn, moesten bepaalde percelen een voortuintje bevatten, en werden minimale bouwbreedtes en -hoogtes opgelegd. Ook werden de ontwerpen eerst aan de stad voorgelegd, en indien het gevelontwerp te sober uitgewerkt was, werd dit afgekeurd. Op deze manier werd uiteindelijk een laan bekomen met een zeer uniform uitzicht, zowel qua bouwstijlen, als materialiteit en bouwvolumes.

Gezien deze belangrijke stedenbouwkundige voorgeschiedenis en het feit dat de laat-19de-eeuwse bebouwing in de laan quasi ongewijzigd gebleven is, werd de hele straat beschermd als stadsgezicht. Ook de monumentale platanenrijen die op het einde van de 19e eeuw aangeplant werden zijn mee beschermd. Om de inwoners van de laan een duidelijker kader over hun erfgoed te kunnen bieden en om het aanvragen van een erfgoedpremie te vergemakkelijken besloot de Dienst Monumentenzorg van de stad Gent om een beheersplan te laten opmaken voor het hele beschermde stadsgezicht. Deze opdracht werd in samenwerking met studiebureau ‘De Tuinen Van Eva’ uitgevoerd, die het groene luik voor haar rekening nam.